Gæster

MødeFirmaNavnWeb
08-02-2023 Dige & Co IT APS Lars Dige

Tilmeld gæster

Klik her

Som gæst skal du huske...

  • at medbringe visitkort. Og gerne mange.
  • at du får 60 sekunder til at præsentere dig selv og virksomhed. Læg gerne vægt på hvilken værdi, du skaber for dine kunder.
  • at du kan deltage som gæst 1 gang

Optagelse i ForretningsTeamet

Hvis du som gæst ønsker at være en del af ForretningsTeamet fremover, skal ansøgningen godkendes af medlemskomiteen. Vi kan derfor ikke love, at alle gæster har mulighed for optagelse.

Kontakt teamledelsen ved spørgsmål.